Enkel bruk av disco og scne lys

Salen oppe er utstyrt med en del scenelys og effekt-lys (discolys). Effekt-lyset er koblet til skjøteledning med flere uttak som man finner bak moltonteppet på vestveggen. Alle effektlysene kan slås av og på med bryteren på fler-uttaket.

Enkel bruk av Showmaster 24 og scenelys

Sjekk om strømtilførselen er koblet til. Dersom lysmikseren ikke er på sjekk om strømtilførselen er koblet til. Showmaster 24 starter straks man kobler til, men lampen nederst til venstre ved Black Out knappen lyser. Dette bidrar til at man ikke får noe lys uavhengig av om sliderne står på eller ei.

Klikk på Black Out knappen dersom blackout lampen lyser.

Still inn sliderne på høyresiden som vist på bildet. Alle skyves opp bortsett fra slider 2 (Master B), denne skal stå ned. 

Nå kan du styre frontlysene via kanal 1-4 på preset A. Kanal 1 styrer høyre front, kanal 2 senter venstre front, kanal 3 senter høyre front og kanal 4 venstre front.
Backlight kan også styres ved å justere slider 9-12 hvor kanal 9 er rød, kanal 10 er grønn og kanal 11 er blå.

Bruk av forhåndsprogrammering

Ved bruk av forhåndsprogrammering er det viktig at også lampene lyser som på bildet.

  • Hvis Page 1 ikke lyser, klikker du på page-knappen til det lyser grønt over ett-tallet.
  • Hvis det ikke lyser rødt ved siden av "CHASE", må du klikke på "MODE SELECT" til det gjør det.
  • For at programmet skal trigges av musikken klikk på knappen "AUDIO".

Når det gjelder "SINGLE CHASE" eller "MIX CHASE" er det ikke så viktig hvilke av disse du velger med mindre du vil ha det på en spesifikk måte. Dette styrer hvordan programmene forløper dersom du velger flere programmer samtidig.

Når innstillingene på høyresiden er satt kan du velge program. Vi har lagt inn programmer på sliderne i nederste rad (PRESET B) fra kanal 9 - 12. Programmene er ikke veldig gjennomtenkte, men de bidrar til litt liv, så du får teste ut hvilke program du liker best. Dra slideren for det progragrammet du ønsker å kjøre helt opp, ekker delevis opp for mindre styrke.

veil enkel bruk showmaster

Showmaster 24 - kjører forhåndsprogrammering fra kanal 10

 

 

book-btn

Eller kontakt oss på
rukla@nytbyn.no
401 99 900

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Lik Rukla på Facebook