Når må vi være ute?

Når det er åpent og det er skjenking, så gjelder kommunens lukkevedtekter.

Ved lukkede arrangement bestemmer dere selv, men må ikke forstyrre naboer.

Go back to list of frequently asked questions.

....