Kan vi la drikke og gaver stå til dagen etter?

Ja, hvis det ikke er utleid kan dere bruke tiden frem til vaskehjelpen må starte. Er det arrangement dagen etter, så starter vaskehjelpen ofte kl 0800. Avtal dette med leier.

Denne dagen kan også blokkeres for utleie mot at leier betaler halv leie etter prisliste.

Go back to list of frequently asked questions.

....