Er det internett på Rukla?

Ja. Vi har internett på Rukla. Det er både gjestenerrverk og lukket nettverk. Det anbefales at man ikke oppgir passordet på det lukkede nettverket til mange av gjestene da det er et begrenset antall brukere som kan koble til dette. Det er også begrensninger på gjestenettverket, så ved aktiviteter som krever at alle benytter seg av et nettverk, bør man basere på 4G dersom det er mange gjester. Passord til det lukkede nettverket blir tilsendt i en påminnelses e-post 2 dager før leie. 

Go back to list of frequently asked questions.

....