Spørsmål og svar

Noe du lurer på? Her finner du spørsmål og svar på det meste i forhold til leie av Rukla. Er det noe du ikke finner svar på her, sjekk våre veiledninger her for mer inngående informasjon om diverse utstyr.