Branninstruks for Rukla

Prinsensgate 16-18, Sandefjord.

Ved brannalarm:

 1. Evakuer folk før du legger det på sosiale medier!
 2. Konstanter på brannalarmsentralen hvor det brenner.
 3. Ta alltid med slokkeutstyr hvis brannstedet oppsøkes.

På brannstedet:

 1. - kan slokking iverksettes uten fare for liv?
 2. - lukk dører og vinduer. Igangsett varsling og redning
 3. - møt brannvesenet og gi raskt presis kort informasjon

Varsling:    

 1. Trykk inn knappen i den manuelle melderen.
 2. Meld fra til personer som er i umiddelbar fare.
 3. Meld fra til brannvesenet på nødnummer 110.
  Prinsensgate 16-18 på Dag Solstads plass!

Redning:    

 • Sørg for at personer som er i fare blir forflyttet til sikkert sted.
 • Utendørs møteplass ved evakuering er ankeret på Solstads plass ved ankeret.

Rekkefølgen av de ovennevnte punktene må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Regel:

Er det mulig å slokke uten fare for liv, skal det prøves.
Men det er ditt valg der og da!  

Forebyggende tiltak:

 • Levende lys skal alltid være under oppsyn.
 • Forlat aldri en kokeplate som er i bruk.
 • Røyking skal foregå ute og vekk fra bygningen.


Leier har lest dette og satt seg inn i hvor slukkepunkter og rømningsveier er.

book-btn

Eller kontakt oss på
rukla@nytbyn.no
401 99 900

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Lik Rukla på Facebook